Toužíte po samotě?


Každý ÄlovÄ›k chce být nÄ›kdy aspoň chvíli sám. A když po tom touží, když si chce odpoÄinout od lidí, kteří ho obklopují a nedají mu tÅ™eba ani na chvíli pokoj, udÄ›lá nejlépe, když si vezme aspoň pár dní dovolené a jede nÄ›kam, kde se to lidmi nehemží.

Ale problém je tu v tom, že u nás podobných opuÅ¡tÄ›ných míst, kde ÄlovÄ›k za celý den nepotká ani živáÄka, zrovna moc nemáme. Ba je jich jako Å¡afránu. A proto by ÄlovÄ›k sice chtÄ›l být sám, ale Äasto nemá tu možnost, protože kamkoliv se vrtne, vÅ¡ude dříve nebo pozdÄ›ji na nÄ›koho narazí a klid může být ten tam.

africká pustina

Ale to, že u nás o naprosto opuÅ¡tÄ›ná místa nezavadíme, neznamená, že si jich nemůžeme užívat. Jenom za nimi musíme vyrazit nÄ›kam do vzdálenÄ›jších konÄin. Kde tato nalézt lze.

Jak by se vám například líbilo, kdybyste se ocitli v domeÄku uprostÅ™ed kÅ™ovinaté pustiny, kde nikoho a nic neuvidíte, kam až vaÅ¡e oko dohlédne? Jak by se vám líbilo odpoÄinout si na místÄ›, kde to budete mít k nejbližším lidem minimálnÄ› pÄ›t kilometrů daleko, což znamená po neudržované polní cestÄ› minimálnÄ› hodinový výlet? Jak by se vám líbilo, kdyby se tam o vás jenom jednou dennÄ› na krátký okamžik zajímal jediný ÄlovÄ›k, pÅ™icházející se sem optat, nepotÅ™ebujete-li pÅ™inést další dÅ™evo na topení? A tento by vzápÄ›tí zase odeÅ¡el? Jak by se vám líbilo nÄ›kde, kde vás nebude ruÅ¡it dokonce ani televize, ani internet a vesmÄ›s ani mobilní telefon postrádající každou chvíli signál?

několik zeber

Že by to bylo to pravé, jak si odpoÄinout od lidí, kteří vám lezou na nervy? Jestli ano, musíte vyrazit do Aardts Cabins v Jižní Africe. Protože tam na vás právÄ› toto Äeká. I když ani tam až tak docela klid také mít nebudete. Protože se kolem vás obÄas projde nÄ›kolik zeber. Kterým bude jedno, že tam chcete být úplnÄ› sami.

Tam prostÄ› nepotkáte ani živáÄka. A to je pro nás civilizací sužované lidi uÄinÄ›ný sen.