Výhody elektronických časopisů a novin

Většina pod pojmem elektronický časopis řadí veškerá periodika i pseudoperiodika, která jsou online na internetu. Nicméně elektronický časopis není pojat coby svébytné médium, ale jako tzv. extenze časopisu tištěného.
 čtení novin
Základní rozdělení aneb v čem tkví podstata
 
Jednu skupinu tvoří časopisy, které jsou výhradně elektronické. Do druhé skupiny pak náleží elektronické mutace periodik vydávaných na jiném nosiči. Jedná se o tituly, které nenáleží mezi klasická elektronická periodika. Je to z mnoha důvodů, neboť jde většinou o striktní kopie papírových, jenž jsou převedená do HTLM, jako je například MF Dnes, Lidové noviny apod. Další alternativou je informativní předložení tištěných časopisů, jako je například Reflex, I4U. Jedná se o periodika, která nezveřejňují na internetu v online verzi kompletní celá čísla, ale jen vybrané články.
 
Přednosti elektronického časopisu
 
Prioritou je, že internet umožňuje hypertext. Článek tak nemusí být limitován jen samotným textem, ale zároveň odkazuje i na stránky související s popisovanou skutečností. Podstatné je provázání veškerých dokumentů časopisu navzájem, tj. článků i jednotlivých dokumentů celé prezentace. Zajisté výhodou je i možnost bezprostřední interakce, tj. prostřednictvím kontaktu na autora. Mezi další výhody náleží i neomezená velikost a počet souborů. V tištěné, tj. papírové verzi je toto velmi omezeno a je nutnost články redakčně upravovat.
 
Předností elektronického časopisu je i využití multimediálních možností, kdy tak články mohou být podpořeny či doplněny zvukovými, obrazovými i audiovizuálními atributy.
 newsletter v tabletu
Proč upřednostnit elektronický časopis či noviny?
 
Při objednání předplatného časopisů nebo novin lze si užít značné výhody, které přináší elektronická periodika. Prioritou je zajisté cena. Jsou levnější variantou než klasické tištěné časopisy či noviny. Lze je pročítat na jakémkoliv zařízení, tj. na počítači, tabletu i na mobilním telefonu. Nezaberou žádné místo, tudíž lze číst kdekoliv a nemusíte se tahat s tištěným časopisem. Okamžitě po vydání je máte k dispozici. Nemusíte pro ně chodit nikam do obchodu. Nezanedbatelné zajisté je i to, že čtením elektronických periodik zároveň dochází k šetření životního prostředí.
 
Předplatné si můžete zvolit dle vlastní potřeby. Obvykle lze volit mezi ročním, půlročním nebo čtvrtletním předplatném.