Odpojený muž

Nakladatelství Grada nedávno vydalo zajímavou knihu Odpojený muž, kterou byste si do své knihovničky rozhodně měli pořídit.
Autorem knihy jsou Nikita Coulombová a Philip Zimbardo. Nikita Coulombová je mladá psycholožka a výtvarnice, Philip Zimbardo slavný sociální psycholog. Pokud Vám jeho jméno nic neřeknete, určitě si mnohý z Vás vybaví tzv. Stanfordský vězeňský experiment, který spočíval v tom, že dobrovolníci z řad studentů byli zavřeni v umělém vězení. Část studentů vystupovali v roli dozorců, část v roli vězňů.

Rozdělení bylo náhodné, voleni byli zdraví lidé, čímž je myšleno také osobnostně vyrovnané osobnosti. Záměrem pokusu bylo sledovat sociální interakce. Dozorci si poměrně brzy začali počínat jako skuteční dozorci a vězni jako oběti týrání. Experiment musel být ukončen již po šesti dnech, protože „dozorci“ si počínali opravdu s nevídanou krutostí. Přesto tento kontroverzní pokus měl smysl, neboť dokázal to, co již ukázala historie a totiž, že normální zdravá osobnost si za určitých okolností bude počínat jako sadistická zrůda, což ukázaly zkušenosti z druhé světové války.

Krize mužství

Kniha Odpojený muž pojednává o krizi mužství a o tom, jak velmi obtížné je odolat nástrahám virtuální reality. Virtuální realita muže izoluje tím, že je uzavírá do fiktivních světů počítačových her, díky čemuž si mladí muži nikdy neosvojí dovednosti, které potřebují k tomu, aby v životě dokázali obstát. Dal by se říci, že moderní technologie postupně zcela zničili mužství.

Do značné míry jsou na vině také rodiče, kteří na mladé muže nekladou vůbec žádné nároky. Mladý muž vytržený z fyzické reality prostřednictvím virtuální reality má velké potíže jak v partnerském životě, tak také v profesním životě, protože jeho výkon je nezřídka tristní.
Možná jsou autoři až příliš strozí a realita až tak zlá není, ale rozhodně knihu stojí za to přečíst. Měli by si ji přečíst nejen rodiče, ale také učitelé, vychovatelé a především mladí muži.