Kontrola je nezbytná


Firma, které je k jejímu chodu zapotÅ™ebí vlastnit vÄ›tší poÄet vozidel, stavebních strojů a podobnÄ›, mívá velice Äasto starosti se zabezpeÄením právÄ› tohoto svého majetku. A je logické, že Äím víc podobné techniky takové firmÄ› náleží, tím je to složitÄ›jší a tím vÄ›tší problémy mohou nastat. A jak si logicky snadno odvodíte, znamená každý problém, jenž s tímto souvisí, neodmyslitelnÄ› i nemalou finanÄní újmu.

Jenže co se dá dÄ›lat, že? Stavební stroje se musejí logicky nacházet na tÄ›ch staveniÅ¡tích, kde je jich zapotÅ™ebí, není možné nechat je v areálu firmy a pÅ™ivézt staveniÅ¡tÄ› k nim. A takové stavby jsou nejednou rozesety po celém území naší zemÄ›, na hony daleko od firmy, jež na nich podniká. A automobily, lhostejno zda nákladní Äi osobní? To už je úplná kapitola sama pro sebe, ty se hemží po naÅ¡ich silnicích tak, že už je teprve nikdo neuhlídá.

buldozer na cestÄ›

Jenže uhlídat by se to mÄ›lo. Protože znáte pÅ™ece lidi. ZamÄ›stnanec dostane k dispozici potÅ™ebnou techniku, s níž se ocitne mimo dohled nadřízených, a kdo ví, co ho zanedlouho napadne. DotyÄný může dejme tomu zjistit, že by se daly vysát pohonné hmoty z nádrže, případnÄ› že by se dalo na firemní náklady natankovat namísto služebního vozidla vlastní auto, nÄ›kdo takovou techniku v případÄ›, že se naskytne příležitost, využije k nÄ›jaké té Äerné jízdÄ› nebo jinému melouchu, a o tom, co vÅ¡echno lze z podobné techniky odcizit, už ani nemluvÄ›. A proÄ vlastnÄ› nejednou krást jenom Äásti nákladu, souÄástky, vybavení Äi pohonné hmoty, lze-li ukrást i rovnou celý vůz Äi stroj?

technika na stavbÄ›

A dokážete si představit, jaké škody to způsobuje?

OvÅ¡em pokud si vlastník vozidel pořídí satelitní sledování, je riziko podobných nepříjemností minimalizováno. Pak totiž staÄí podnikateli Äi jím pověřené osobÄ› jenom usednout k poÄítaÄi, pÅ™ipojit se a rázem zví, co se kde dÄ›je, bez nutnosti osobní přítomnosti na místÄ›.

Zaměstnanci tak sice mohou něco provést, ale neudělají to. Protože ‚se šéf dívá‘.