Kontrola je nezbytná

Firma, které je k jejímu chodu zapotÅ™ebí vlastnit vÄ›tší poÄet vozidel, stavebních strojů a podobnÄ›, mívá velice Äasto starosti se…